Contoh soal UAS Bahasa dan Sastra Cirebon Kelas 3 SD dan Kunci Jawabannya

Contoh soal UAS Bahasa dan Sastra Cirebon Kelas 3 SD dan Kunci Jawabannya
I. Paihen tanda palang (x) jawaban sing bener ning aksara a, b, c, utawa d !
1. Ning ... bisa ditanduri pari lan palawija.
a. Sawah b. Uma c. laut
2. Menusa ning alam dunya kudu ... ning pangeran.
a. Meneng bae b. Nangis c. mbakti
3. Iwak gesek (pangan) kucing.
Ater-ater (awalan) kang bener kanggo tembung “pangan” yaiku ...
a. Iwak gesek pangani kucing
b. Iwak gesek dipangan kucing
c. Iwak gesek mangan kucing
4. Sega wes mateng.
Basa bebasan utawa kramane, yaiku ...
a. Sekul sampun mateng
b. Sekul dereng mateng
c. Sega sampun mateng
5. ... Dewi tuku payung anyar mau sore?
Tembung takon (kata tanya) sing pas ning titik-titik yaiku ...
a. Kapan b. Sapa c. ning endi
6. ... Doni dolan ning umae bibi?
Tembung takon (kata tanya) sing pas ning titik-titik yaiku ...
a. Ning endi b. Kapan c. sapa
7. Nia umahe adoh.
Tembung kosok balik (lawan kata) “adoh” yaiku ...
a. Parek b. Cekak c. dawa
8. Deden tuku sepatu regane larang.
Tembung kosok balik (lawan kata) “larang” yaiku ...
a. Sendik b. Murah c. akeh
9. Motor ning dalan (tabrak) ayam jago.
Ater-ater (awalan) kang bener kanggo tembung ”tabrak” yaiku...
a. Ketabrak b. Ditabrak c. nabrak
10. Mimi – mawar – nandur – kembang .
Susunan tembung sing bener bener ning sor iki yaiku ...
a. Kembang mawar mimi nandur
b. Mimi nandur kembang mawar
c. Nandur kembang mawar mimi
11. Duwit – Adi – nyelengi – wekel.
Susunan tembung sing bener bener ning sor iki yaiku ...
a. Adi wekel duwit nyelengi
b. Nyelengi duwit Adi wekel
c. Adi wekel nyelengi duwit
12. Mangkat sekolah esuk.
Basa bebasan utawa kramane, yaiku ...
a. Kesah sekolah enjing
b. Kesah sekolah esuk
c. Mangkat sekolah enjing
13. Nyapu latar duit ketemu.
Wekel blajar luru ...
Jawaben parikan kanggo titik-titik kang pas yaiku ...
a. Lemu b. Ilmu c. guru
14. Akeh per nggawa bocah kemah.
Ngerjakaken PR iku ning ...
Jawaben parikan kanggo titik-titik kang pas yaiku ...
a. Umah b. Sawah c. dawa
15. Motor nggo bahan bakar apa?
a. Solar b. Batubara c. bensin
16. Ana bencana alam longsor, sebab alam ...
a. Di openi b. Ora dijaga c. dilestarikan
17. Ning pekarangan sekolah baguse ditanduri...
a. Wesi b. Tembok c. wit - witan
18. Akeh tanduran pari ning ...
a. Sawah b. Umah c. segara
19. Yen ning pinggir dalan akeh wiwitan, dadine krasa ...
a. Panas b. Adhem c. angar
20. Beberes sing rapi, lingkungan dadi ...
a. Kotor b. Becek d. Bersih

II. Jawaben pitakonan ning sor iki !
1. Udan iku banyu mudun sing ...
2. Mangsa rendeng iku cirine ana ...
3. Yen udan terus-terusan, sawah bisa ...
4. Yen ning latar kudu diputer.
Yen rajin belajar dadi wong .....
5. Kacng suuk cukul pinggir kolah.
Esuk-esuk mangkat ....
6. Satoan apa kang sikile papat ...
7. Tumpakan apa sing rodae telu ...
8. ... umae Rina?
Tembung takon (kata tanya) sing pas ning titik-titik yaiku ...
9. Ayame duwe sepuluh.
Basa bebasan utawa kramane, yaiku ...
10. Bature duwe lima.
Basa bebasan utawa kramane, yaiku ...

III. Wacaen puisi ning sor iki !
Yu, Njaga Alam
Yu, nyenengi tetanduran
Nandur kembang
Nandur wit-witan
Sirami saben dina
Openi lan njaga
Yu, nyenengi sato-kewan
Ning pekarangan bisa ngingu ayam
Ning balong bisa ngingu iwak
Aja seneng nepel manuk
Aja seneng nembak sato-kewan
Yen alam kejaga menusa
Bareng-bareng bungah lan sesenengan

Jawaben pitakonan ning sor iki sing pas karo teks puisi ning duwur
1. Nandur kembang sirami saben ...
2. Nandur wit-witan .... lan jaga.
3. Ning ... bisa ngingu ayam.
4. Aja seneng nembak ...
5. Yen alam kejaga ... bareng-bareng bungah lan sesenengan

Contoh soal UAS Bahasa dan Sastra Cirebon Kelas 3 SD dan Kunci Jawabannya


KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER BAHASA dan SASTRA CIREBON KELAS 3 SD
I. KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA
1. A
2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. A
8. B
9. C
10. B
11. C
12. A
13. B
14. A
15. C
16. B
17. C
18. A
19. B
20. D

II. KUNCI JAWABAN URAIAN SATU
1. Langit
2. Udan
3. Banjir
4. Pinter
5. Sekolah
6. Wedus, sapi, kebo
7. Becak
8. Ning endi
9. Ayame gadah sedasa
10. Rencange gadah gangsal

III. KUNCI JAWABAN URAIAN DUA
1. Dina
2. Openi
3. Pekarangan
4. Aja nembak manuk lan sato-kewan
5. menusa
Baca Artikel lainya
Recent Posts Widget

Comments